ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศลาลตำบลสารภี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2555 และกำหนดรับซองเอกสารประมูลจ้างฯ ในวันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งโครงการที่ไม่มีผู้มาซื้อเอกสารประมูลจ้าง ดังนี้ โครงการที่ 2, โคงการที่ 3, โครงการที่ 4, โครงการที่ 6 และโครงการที่ 7
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสารภี 053 - 103454, 053 - 325789 ต่อ 16
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   389
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294