ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตามโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 33 ชุด ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 - 14 กันยายน 2555 หรือโทรศัพท์ 053 - 332761 ต่อ 12 หรือ www.rongwuadang.go.th
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    14/09/2555
 • อ่าน   449
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294