ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด
 •     โรงพยาบาลสันกำแพง จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอก - ใน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 11 กันยายน 2555 โทรศัพท์ 053 - 446635 - 37 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันกำแพง
 • วันที่ประกาศ   30/08/2555
 • หมดเขต    11/09/2555
 • อ่าน   390
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294