ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศข่าวสอบราคา
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับนางแก้วเรือน จิวหานัง โครงการหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ 15 ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2555 หรือโทรศัพท์ 053 - 234476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    10/09/2555
 • อ่าน   385
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294