ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ คสล
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ คสล. จำนวน 1 โครงการ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไผ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2550
 • หมดเขต    19/07/2550
 • อ่าน   701
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294