ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา
 •     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาประเมินผลการดำเนินงานโครงการจังหวัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่28 สิงหาคม - 7 กันยายน 2555 โทรศัพท์ 053 - 324018 หรือ www.moac-info.net/chiangmai/
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2555
 • หมดเขต    07/09/2555
 • อ่าน   448
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294