ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 108 เชื่อมบ้ายถวาย ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 11 กันยายน 2555 โทรศัพท์ 053 - 891500 ต่อ 705
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    11/09/2555
 • อ่าน   409
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294