ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ฯ
 •     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีความประสงค์สอบราคาซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ของบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. โทรศัพท์ 053 - 448199
 • หน่วยงาน    บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/09/2555
 • หมดเขต    14/09/2555
 • อ่าน   377
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294