ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาซื้อ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะพับหน้าเหล็ก) ตามแบบ อบต.บ้านสหกรณ์ กำหนด และสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต๊นท์) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ www.bansahakorn.org หรือโทรศัพท์ 053 - 929044 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    14/09/2555
 • อ่าน   359
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294