ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ อาคาร 5 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือโทรศัพท์ 053 - 885362-3 หรือ www.cmru.ac.th, www.gprocurement.go.th
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    06/09/2555
 • อ่าน   391
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294