ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค?จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแท่นดอกไม้, พุทธนิมิตร ม.6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุ/งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 11 กันยายน 2555 หรือโทรศัพท์ 053-362272 ต่อ 12, 053-826704
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    11/09/2555
 • อ่าน   382
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294