ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศข่าว
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือโทรศัพท์ 053 - 275560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพิ้นที่อนุรักษ์ที่ 16
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    10/09/2555
 • อ่าน   418
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294