ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศข่าว
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่รองรับากรฝึกด้านธุรกิจและบริการในราชการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ อาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึคง 13 กันยายน 2555 หรือ www.chiangmaiskill.go.th หรือโทรศัพท์ 053 - 121002 - 3 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    13/09/2555
 • อ่าน   381
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294