ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศข่าว
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในราชการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2555 ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ อาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือโทรศัพท์ 053 - 121002 - 3 ต่อ 104 หรือ www.chiangmaiskill.go.th
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/09/2555
 • หมดเขต    17/09/2555
 • อ่าน   421
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294