ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักงานประปาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2550
 • หมดเขต    16/07/2550
 • อ่าน   712
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294