ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-5070 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/09/2555
 • หมดเขต    01/10/2555
 • อ่าน   309
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294