ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-7121 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/09/2555
 • หมดเขต    25/09/2555
 • อ่าน   305
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294