ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารตส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่้าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ภาคเรียนที่ 2/2555 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องส่วนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารตส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่้าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-7432 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารตส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่้าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2555
 • หมดเขต    18/10/2555
 • อ่าน   316
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294