ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ
 •     เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหารประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2555
 • หมดเขต    19/10/2555
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294