ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่า่ง
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่า่ง จำนวน 1 มื้อ/วัน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ตั้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2555
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2555
 • หมดเขต    19/10/2555
 • อ่าน   365
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294