ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 3 คัน เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสองล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ ห้องการเงิน แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • วันที่ประกาศ   10/10/2555
 • หมดเขต    01/11/2555
 • อ่าน   340
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294