ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน
 •     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • วันที่ประกาศ   10/10/2555
 • หมดเขต    16/10/2555
 • อ่าน   330
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294