ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต. แม่แวน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5301-7091 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2555
 • หมดเขต    19/10/2555
 • อ่าน   331
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294