ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ และอาคารโรงเก็บมิเตอร์ ลาน คสล.
 •     การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคเขต 1 ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ และอาคารโรงเก็บมิเตอร์ ลาน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคเขต 1 ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-1018 ต่อ 11611
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคเขต 1 ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2555
 • หมดเขต    01/11/2555
 • อ่าน   407
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294