ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง อัตรา 13 บาทต่อคน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-238 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2555
 • หมดเขต    25/10/2555
 • อ่าน   345
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294