ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย อาหารสด, อาหารแห้ง ขนมหวาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226 ต่อ 260
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2555
 • หมดเขต    12/10/2555
 • อ่าน   314
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294