ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว
 •     ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว และซ่อมแซมโครงหลังคา โดยการเปลี่ยนโครงหลังคาไม้เป็นโครงเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2550
 • หมดเขต    17/07/2550
 • อ่าน   724
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294