ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ้านแพะดอยถ้ำ (ครั้งที่ 3) , ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (คสล.) (ครั้งที่ 4) , ก่อสร้างศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน (ครั้งที่ 3) , โครงการปรับปรุงรั้ว ประตู พร้อมป้ายและเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2555
 • หมดเขต    20/11/2555
 • อ่าน   373
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294