ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างเหมากิจกรรมงานดิน ฯ
 •     โครงการชลประทานลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมงานดิน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก เพื่อสร้างแก้มลิงบรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน
 • วันที่ประกาศ   07/11/2555
 • หมดเขต    09/11/2555
 • อ่าน   336
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294