ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 15 หมู่บ้าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง (กองคลัง/งานพัสดุ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2555
 • หมดเขต    14/11/2555
 • อ่าน   346
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294