ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมากำจัดขยะ
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมากำจัดขยะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กองคลัง (ชั้น 1) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2555
 • หมดเขต    14/11/2555
 • อ่าน   307
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294