ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2555
 • หมดเขต    19/11/2555
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294