ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ิครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้ิครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางหนังสือ จำนวน 21 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5310-7999 ต่อ 206
 • หน่วยงาน    สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2555
 • หมดเขต    15/11/2555
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294