ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้กิจการสาธารณประโยชน์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้กิจการสาธารณประโยชน์ ของหมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-5070 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2555
 • หมดเขต    21/11/2555
 • อ่าน   323
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294