ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 16 คัน
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 16 คัน เพื่อส่งและรับนักเรียน นักศึกษา เดินทางไปกทม. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3561 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2555
 • หมดเขต    16/11/2555
 • อ่าน   319
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294