ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจะปีงบประมาณ 2556 ผู้สนใจติดต่อขอซือ้เอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226 ต่อ 260
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2555
 • หมดเขต    22/11/2555
 • อ่าน   336
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294