ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลีัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลีัยเชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤาจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5296
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลีัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2555
 • หมดเขต    15/11/2555
 • อ่าน   354
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294