ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
 •     เทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ บริเวณหน้าวัดแม่โจ้ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19 เมตร สูง 3 ชั้น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2550
 • หมดเขต    16/07/2550
 • อ่าน   892
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294