ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
 •     ศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป จำนวน 21 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อาคารศาลแรงงานภาค 5 ต.ช้างเผือก เชียงใหม่ งานคลัง สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่23 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-0742 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    ศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/11/2555
 • หมดเขต    23/11/2555
 • อ่าน   534
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294