ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 0-5332-1420 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2555
 • หมดเขต    04/12/2555
 • อ่าน   321
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294