ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผักหวาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5313-1532 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2555
 • หมดเขต    13/12/2555
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294