ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.บ่อแก้ว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-8577 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2555
 • หมดเขต    04/12/2555
 • อ่าน   335
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294