ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อตามโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อตามโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องเย็บกระสอบแบบเคลื่อนย้ายได้ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2550
 • หมดเขต    24/07/2550
 • อ่าน   719
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294