ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุ-อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุ-อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2550
 • หมดเขต    17/07/2550
 • อ่าน   762
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294