ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อชุดป้องกันแก๊สคลอรีนชนิดเต็มชุดพร้อมถังบรรจุอากาศ
 •      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อชุดป้องกันแก๊สคลอรีนชนิดเต็มชุดพร้อมถังบรรจุอากาศ จำนวน 3 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2556
 • หมดเขต    24/01/2556
 • อ่าน   287
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294