ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างจัดทำหลักเขตควบคุมพื้นที่ ระยะทาง 120 กิโลเมตร
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สอบราคาจ้างจัดทำหลักเขตควบคุมพื้นที่ ระยะทาง 120 กิโลเมตร จำนวน 1,420 หลัก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การพัสดุ ส่วยอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560 ต่อ 208
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2556
 • หมดเขต    24/01/2556
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294