ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 11 หมู่บ้าน
 •     เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านกอสะเลียม อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 11 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบวกค้างตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6548 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านกอสะเลียม อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/01/2556
 • หมดเขต    28/01/2556
 • อ่าน   291
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294