ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลนครเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวังสิงห์คำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนบริหารการคลัง เทศบาลตำบลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5325-9085
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/01/2556
 • หมดเขต    25/01/2556
 • อ่าน   430
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294