ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงฝารางระบายน้ำ
 •     เทศบาลตำบลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงฝารางระบายน้ำ และก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-0421 ต่อ 111
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/01/2556
 • หมดเขต    28/01/2556
 • อ่าน   340
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294