ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานติดตั้งระบบกันซึม อาคารพัสดุเดิม
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนน อินทยงยศ ลำพูน งานติดตั้งระบบกันซึม อาคารพัสดุเดิม ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนน อินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/01/2556
 • หมดเขต    24/01/2556
 • อ่าน   297
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294